!

Fyll i det här fältet.

Hämtar...

MENY

SÖK

Vår fastighet

Området
Liljeholmskajen är ett projekt i samarbete mellan JM och SBC.

Kvarteret
Totalt rymmer kvarteret 144 lägenheter, fördelade på 8 trapphus. Kvarteret varierar mellan 7-8 våningar och innehåller en källarvåning. I entréplanet finns totalt 6 st lokaler för uthyrning som kan rymma t ex mindre butiker och service samt restaurangverksamhet.

Lägenhetsfördelning
144 lägenheter varav
1 r ok 19 st 34-47 kvm
2 r ok 33 st 57-71 kvm
3 r ok 49 st 71-93 kvm
4 r ok 41 st 96- 105 kvm
5 r ok 2 st 124 kvm

Utemiljön
Innergården har planerats med omsorg för att åstadkomma en grön och trivsam gård både för vuxna och barn. Lägenheter som ligger i gårdsnivån har tillgång till uteplats. Gården är planerad med marksten/planteringsytor och sittplatser.

Sopor
Soprum för källsortering finns på entrévåningen.

Värme och ventilation
Fastigheterna ansluts till fjärrvärmenätet. Lägenheterna förses med vattenburna radiatorer med termostatventiler. Radiatorer i boningsrum förses med tilluftsdon. Ventilationssystemet är ett mekaniskt frånluftsystem.

Parkering
Det finns 43 stycken garageplatser i källarplanet. Fler garageplatser finns bla i Bergrumsgaraget.

Tvättutrustning
Lägenheterna utrustas med tvättmaskin och torktumlare. Tvättmaskin/kombi modell i vissa små lägenheter.

Gemensamhetslokaler
I byggnaden finns en gemensamhetslokal med pentry.

Förråd
Varje lägenhet har ett förråd i källaren.

Cykel- och barnvagnsrum
Alla trapphus har entréförråd som ger möjlighet till rullstols- och barnvagnsförvaring i anslutning till entrén eller i källarplanet. Ett antal cykelförråd finns på källarplan.

Postboxar
Postboxar finns i entrén. Tidningshållare finns vid lägenhetsdörren.

Information på denna sida är hämtad ur din bopärm.

Dokument

Källarförrådskarta.pptx 2018-05-27
http://