!

Fyll i det här fältet.

Hämtar...

MENY

SÖK

Försäkringar

Försäkringar som ingår i köpet

För föreningens fastighet är en byggfelsförsäkring tecknad som gäller från godkänd slutbesiktning och tio år framåt. För försäkringen gäller en engångspremie som ingår i köpesumman.

Hemförsäkring
En hemförsäkring ger dig ersättning för bland annat stöld, skadegörelse, brand och översvämning. Vad som ingår i en försäkring kan variera mellan olika bolag.

I en hemförsäkring ingår en ansvarsdel som träder in om du blir vållande till en skada. Om till exempel en vattenskada uppstår hos grannen beroende på att din diskmaskin inte installerats på ett fackmannamässigt sätt, kan du bli skadeståndsskyldig. Men för att ditt försäkringsbolag ska ersätta dig för eventuella skadeståndsanspråk från din granne krävs att du har varit vårdslös vid installationen eller när du använt maskinen.

För att erbjuda bostadsrättsinnehavare ett försäkringsskydd vid sådana skador har försäkringsbolagen tagit fram en tilläggsförsäkring till hemförsäkringen, ett så kallat bostadsrättstillägg. Tilläggsförsäkringen är en allriskförsäkring som ersätter plötslig och oförutsedd skada på sådan egendom i lägenheten som du har underhållsansvar för enligt stadgarna. Det gäller även skador på sådan egendom som du själv låtit bygga in i lägenheten tex köksutrustning.

Kollektiv bostadsrättstilläggsförsäkring

Föreningen har sedan 1 juli 2010 tecknat en kollektiv bostadsrätts-tilläggsförsäkring som omfattar samtliga lägenheter i föreningens fastighet. Man behöver alltså inte som enskild medlem teckna detta tillägg. 

Har du ett ärende du vill anmäla till denna försäkring? Då ska anmälan gå till styrelsen. Kassören ansvarar sedan för att dessa ärenden behandlas av försäkringens skadereglerare. KLICKA HÄR och HÄR för att se vidare dokument från försäkringsbolaget.

Bostadsrättsinnehavarens underhållskyldighet
Enligt föreningens stadgar och bostadsrättslagen ska du som bostadsrättsinnehavare på egen bekostnad hålla lägenheten i gott skick.

Din underhållsskyldighet kan t ex gälla:
• Badrummets yt- och tätskikt. Se till att kaklet är helt och att tätskiktet inte läcker.
• Badrumsporslin, handfat och toalettstol.
• Kök. Du ansvarar för samtliga vitvaror samt inredning och utrustning i övrigt.
• Vattenledningar i lägenheten.
• Övrigt, t ex dörrar, tak, fönster, målning och tapetsering.

Försäkring av vitvaror
Genom den bostadsrättsförsäkring som föreningen har tecknat gäller följande avseende ersättning för vitvaror:

De två första åren är avräkningen 0 % från vitvarans nyvärde. Efter två år görs en avräkning med 10 % per år. Efter 12 år är värdet alltså 0 kronor och ingen ersättning utgår. Den boende står då för hela kostnaden vid köp av nya vitvaror. Efter installation av nya vitvaror börjar det om enligt ovan.

Notera att självrisken alltid är 1 500 kronor. Det är bostadsrättsinnehavaren själv som står för självrisken. Självrisken avräknas därför från den eventuella ersättning som utbetalas genom försäkringen

Notera att bostadsrättsinnehavaren själv kontaktar försäkringsbolaget TA skadereglering (0771-50 60 70) för att göra en skadeanmälan om en vitvara slutar fungera. Det är sedan försäkringsbolaget som beräknar restvärdet av vitvaran. Restvärdet reduceras med självrisken på 1 500 kronor, varefter återstående belopp tillfaller bostadsrättsinnehavaren.

Dokument

091210 BRF info.pdf 2014-01-15
bostadsrattsforsakring_b388_1.pdf 2014-01-15
http://