!

Fyll i det här fältet.

Hämtar...

MENY

SÖK

Sophantering

Soprum finns för källsortering av bl.a. glas, papper, metall, plast, batterier och matavfall. Det är väldigt viktigt att bara det som står angivet vid de olika kärlen, och inte är för stort för att få plats i dessa, slängs i respektive kärl.

Vi har precis börjat med att sortera matavfall och detta är frivilligt för de medlemmar som är intresserade. Om någon är intresserad men inte har anmält detta kan man maila till info@vinodlaren.se

Man får då ett startkit innehållande påsar som ska räcka för ca 6 mån, påshållare samt skrapa för att ta upp matavfall. Påsarna kommer att fyllas på efter 6 månader samt finnas extra i soprummen. 

Matavfall ska sorteras i speciella papppåsar och slängs i de bruna kärlen som finns i varje soprum.

Föreningens soprum är belägna i entréplan på

  • Vinodlargatan 3
  • Sjövikskajen 16
  • Sjöviksvägen 53. I detta soprum finns kärl för mindre grovsopor.
  • Sjöviksvägen 57. I detta soprum finns behållare för källsortering av el-produkter.
  • Sjöviksvägen 63. Detta soprum är till för lokalhyresgästerna i huset.

Tänk på att din nyckel går till alla soprum!

 

Det är viktigt att alla sorterar sina sopor eftersom det påverkar föreningens kostnader för sophämtningen och därmed även era månadsavgifter.

Grovsopor som inte kan lämnas i soprummet på Sjöviksbacken 53 måste du själv transportera till lämplig återvinningsstation. För mer information om närmaste station se www.stockholm.se/avc.

Närmare information om hur du sorterar dina sopor kan du hitta via Internet på www.ftiab.se eller Stockholmskommuns hemsida www.stockholm.se via Bostad & byggande, Avfall & återvinning. Du kan också erhålla information från Förpackningsinsamlingens kundtjänst nås på tfn 0200- 880311 samt från Renhållningsförvaltningen
tel. 08-508465 40

Information på denna sida är hämtad ur din bopärm.

Information om sophantering från föreningen
Från tid till annan har ordningen i soprummen varit bristfällig. Vi ber dig som medlem därför ta del av följande informationsblad som distribuerats från styrelsen.

Klicka på dokumentet nedan för Särskild INFORMATION om sophantering till medlemmarna i Brf Vinodlaren


 

Ladda ner sopsorteringsboken!

Styrelsen har i uppdrag att vidta åtgärder för att förbättra sopsorteringen, återvinningen och ordningen i soprummen rent allmänt.

Nu kan du ladda ner Stockholms stads Sopsorteringsguide genom att KLICKA HÄR

Vill du lära dig mer om sopsortering eller återvinning rekommenderar vi ett besök på www.sita.se/Hemma/sortera-ratt eller www.stockholm.se/avfall

Dokument

Information om sophanteringen nov06.pdf 2013-09-12
http://