!

Fyll i det här fältet.

Hämtar...

MENY

SÖK

Trivselregler

Styrelsens uppgift är att ta hand om den löpande förvaltningen av föreningen och verkställa de beslut som föreningsstämman fattar. I den löpande förvaltningen ingår också ordnings- och trivselfrågorna. Uppdraget handlar också om att lyssna på hur medlemmarna vill utveckla sitt boende, skapa trivsel och en generös atmosfär i föreningen.

För att skapa trivsel i vår förening så har styrelsen arbetat fram ett antal ordnings- och trivselregler. Vi är många som bor tätt tillsammans och därför är det viktigt att vi hjälps åt att bidra till den goda boendemiljö vi vill ha i vår förening.

Allmän varsamhet 
Var rädd om och vårda vår förenings egendom väl. Tänk på att kostnader för underhåll och reparationer av fastigheten betalas av föreningens alla medlemmar gemensamt.

Var sparsam med vattenförbrukningen och lämna inte vatten rinnande. Byt kranpackning om kranen droppar.

Var också sparsam med el i fastighetens gemensamma utrymmen. Se till att släcka lamporna efter dig.

Allmän säkerhet 
Vid in- och utpassering var noga med att dörrar och portar går i lås. Släpp inte in någon okänd i fastigheten. Var särskilt vaksam när du öppnar via porttelefonen.

Vad är ditt ansvar som medlem?
Föreningen svarar för underhållet av alla gemensamma ytor. Det som föreningen inte svarar för är ditt ansvar som medlem. Föreningen har i praktiken överlåtit på föreningens medlemmar att svara för en stor del av underhållet. Hur omfattande detta ansvar är framgår av stadgarna.

Enligt lagstiftning och föreningens stadgar är du som medlem skyldig att bevara sundhet, ordning och skick inom fastigheten. Som medlem har du ett särskilt ansvar för lägenheten du bor i men du har också ett ansvar för fastigheten som sådan. Det innebär att du även har ett ansvar för gemensamma utrymmen och utvändiga ytor inom föreningen.

Observera att du som medlem även ansvarar för familjemedlemmar, gäster, inneboende och hantverkare som utför arbeten åt dig. Ansvaret gäller även vid uthyrning av lägenheten i andra hand. 

Vad ska din försäkring täcka?
Föreningen har alltid en fastighetsförsäkring som täcker skador på fastigheten. Föreningen har även tecknat en kollektiv bostadsrättsförsäkring. Det innebär att du som medlem inte behöver teckna något bostadsrättstillägg jämte din hemförsäkring.

Läs mer under Medlemsinformation/Försäkringar.

Ljudnivå och störningar 
För att alla ska trivas är det viktigt att inte störas av omkringboende. Den som stör och inte rättar sig efter tillsägelse av styrelsen kan i allvarligare fall komma att bli uppsagd från lägenheten. Skyldigheten gäller i lägenheten men även utomhus på altaner, balkonger, takterrasser och föreningens gemensamma område.

Flertalet lägenheter har balkonger/altaner in mot gården där ljudet har en tendens att studsa och förstärkas. Tänk på att många samtidigt har sina sovrum mot innergården.

Det är extra angeläget att tänka på ljudnivån mellan kl 22 på kvällen till kl 7 på morgonen.

Ska du ha fest?
Tänk på följande:

 • Sätt i god tid upp lappar om detta i din trappuppgång
 • Prata med dina närmaste grannar innan festen
 • Tänk på att hålla dörrar och fönster stängda efter kl 22.00
 • Se till att dina gäster inte vistas på balkongen efter klockan 22.00

Blir du störd?

 • Ring på och berätta det för den som stör
 • Observera att du kommer in i alla trapphus genom att ta vägen genom källaren/garaget
 • Svenska Störningsjouren 08-568 214 00 Telefontider: söndag-torsdag kl. 20.00-03.00, fredag & lördag kl. 20.00-04.00 Kontorstid 08-645 00 35

Trapphus
Inga föremål får förvaras i trapphusen av brandsäkerhetsskäl.

Att trapphusen hålls fria från föremål är viktigt för att utrymningen vid en eventuell brand inte ska försvåras. Det är även viktigt då det underlättar framkomlighet och trappstädning.

Cyklar och barnvagnar ska förvaras antingen i det egna förrådet eller i de särskilda förråd som finns i varje trapphus.

Anslag i portar 
Endast styrelsen har rätt att sätta upp anslag och meddelanden eller ge tillstånd därtill.

Källarförråd 
Till varje lägenhet finns ett tillhörande källarförråd.

Inget får förvaras utanför förrådet med tanke på framkomlighet och brandsäkerhet.

Släck belysningen och kontrollera att dörren går igen ordentligt när du lämnar förrådet för att minska risken för stölder etc.

Parkering 
Bilar, motorcyklar och mopeder
Föreningen har 46 garageplatser. Av dessa är 42 platser avsedda för bilar och 4 platser avsedda för motorcyklar och mopeder. Det är inte tillåtet att parkera vare sig bil, motorcykel eller moped i garaget om man inte innehar en hyrd plats.

Gäster hänvisas till de allmänna parkeringsplatserna i området.

Bilar, motorcyklar, mopeder eller cyklar får inte tvättas i garaget.

Cykelrum 
Föreningen har fyra rum avsedda enbart för förvaring av cyklar. Dessa ligger mellan garaget och trapphus 4 och 5. Använd garaget som infart för att komma till cykelrummen. Parkera cykeln så att du inte hindrar andra att komma åt sina cyklar.

Observera att cykeln inte får ställas i trapphuset.

Innergård 

Innergården är vår gemensamma egendom och därför är det viktigt att tänka på följande:

Vi ska ha en trevlig innergård med grönskande växter och ytor för umgänge, en gård som ökar trivseln bland boende och förhöjer värdet på vår fastighet. Men vår gård har begränsade ytor, är väldigt lyhörd och höga ljudnivåer kan upplevas som mycket störande oavsett tid på dygnet. Genom att acceptera att inte ha allt för livliga och högljudda aktiviteter eller samkväm på gården visar vi hänsyn till våra grannar och att vi tar ansvar för vår gård.

Tänk på att:

 • grinden alltid är stängd
 • föräldrar ansvarar för barnens leksaker ochcyklar och att de samlas ihop och plockas in efter dagens slut
 • snus och cigarettfimpar inte kastas på gården
 • inga djur rastas på gården (för att undvika både avföring och urin)
 • klotter på husets väggar förbjuden/ gatukritor på stenplattor tvättas bort i direkt anslutning till avslutad kritmålning

Grillning på gården får bara ske vid enstaka tillfällen i föreningens/styrelsens regi.

 

Blommor o planteringar:

Vi är rädda om våra växter och planteringar. Trampa aldrig i rabatter eller på annat sätt skada eller förstör blommor, planteringar, etc. Våra trästaket på innergården är avsedd som avskärmare och får inte användas som klätterställning.

 

Lek:

På gården välkomnas stillsam lek med rimlig ljudnivå. Gårdens begränsade yta är inte anpassad eller avsedd som lekpark, så övrig lek hänvisas till närliggande parker eller den egna lägenheten. Se till att leksaker, barncyklar och andra föremål samlas ihop och plockas in dagligen. Om ditt barn använt gatukritor på gårdens stenplattor är du som förälder ansvarig att tvätta rent i direkt avslutning till avslutad kritmålning.

Som förälder förväntas du ha uppsikt och ta ansvar både för dina egna barn och eventuella kompisar när de vistas på gården.

 

Tänk på att detta även gäller då du anordnar barnkalas och vistas på innergården.

Balkong och uteplatser 
Till varje lägenhet finns det minst en balkong, takterrass eller uteplats.

Tänk på följande:

 • Balkonger/takterrasser/uteplatser får inte användas (se ovan) för permanent förvaring av sådant som inte hör till normal balkong-/altan-/uteplatsmöblering.
 • Placera blomlådor på insidan av balkongräcket
 • Då föreningen saknar särskilt anvisade platser för piskning och vädring av mattor, ska detta ske på markplan och med stort omdöme.
 • Sängkläder kan vädras från balkonger. Med hänsyn till grannen bör du inte skaka kläder/mattor/sängkläder från balkongen eller genom fönstret.
 • Med hänsyn till dina grannar, framför allt de som bor ovanför dig, är grillning enbart tillåten med el- eller gasolgrill.
 • Parabolantenn eller annan utomhusantenn inom föreningens område kräver styrelsens tillstånd.
 • Visa hänsyn till dina grannar om du röker på balkong eller uteplats. Många är känsliga mot cigarettrök.
 • Se till att balkong-/altandörr är ordentligt stängd för att undvika att vatten tränger in vid kraftig nederbörd och/eller snösmältning.
 • Vindskydd (även av glas och plast) får monteras under förutsättning att de sitter nedanför räcket. Däremot får vi inte glasa in balkongerna. Tänk på att använda rätt färg om ditt vindskydd inte är ofärgat. Se ”Förändring av fasad” på hemsidan för mer information.

Mata inte fåglarna!
Mata inte fåglarna. Fåglarna tappar mat som sedan lockar råttor och möss till huset. Lägg därför inte ut mat till fåglar på balkongen eller fönsterbrädet.

Sophantering 
Soprum finns för källsortering av bl.a. glas, papper, metall, plast och batterier. Det är viktigt att alla sorterar sina sopor. Det påverkar föreningens kostnader för sophämtningen.

Soprummen är belägna i entréplan på följande adresser:

 • Vinodlargatan 3
 • Sjövikskajen 16
 • Sjöviksvägen 53 I detta soprum finns kärl för mindre grovsopor
 • Sjöviksvägen 57 I detta soprum finns behållare för källsortering av el-produkter.
 • Sjöviksvägen 63 Detta soprum är till för lokalhyresgästerna i huset.

Grovsopor måste du själv transportera till lämplig återvinningsstation.

Förändra och bygga om lägenheten 
Mindre förändringar får göras i lägenheten utan styrelsens tillstånd. Exempel på mindre förändringar är att lägga nya golv, sätta upp nya skåp eller byta ut vitvaror i köket. Mer omfattande förändringar kräver styrelsens tillstånd. Exempel på mer omfattande förändringar är att ta ner en vägg eller dra nya rör i kök och badrum. Ibland kan det också behövas bygganmälan för att utföra vissa åtgärder i lägenheten.

Dags att renovera?
Tänk på följande:

 • Kontakta alltid styrelsen innan du sätter igång! Detta gäller oavsett om du behöver styrelsens tillstånd eller inte.
 • Det är ditt ansvarar att städa upp efter dig. Tänk på att du som medlem även ansvarar för hantverkare som utför arbeten åt dig. Det är ditt ansvar att se till att gemensamma ytor såsom trapphus, entré och hiss hålls fria och rena.
 • Sopsäckar och ”Big Bags” får av brandsäkerhetsskäl inte placeras i för nära anslutning till fastigheten. Det är vidare ditt ansvar som medlem att se till att dessa forslas bort så snart renoveringen är färdigställd eller behovet av dessa har upphört.

Andrahandsuthyrning 
Under rubriken Medlemsinformation/Att bo i Bostadsrätt, punkten 5, finns all information och blanketter för andrahandsuthyrning.

Har du frågor?
Har du funderingar över något som tas upp i dessa regler är du alltid välkommen att kontakta styrelsen, styrelsen@vinodlaren.se

 

http://