!

Fyll i det här fältet.

Hämtar...

MENY

SÖK

Ändringar i lägenheten

Kontakta din styrelse innan du gör några installationer, även om du anlitar en fackman.

Både av säkerhetsskäl och för att garantin ska gälla är det viktigt att anslutning till vatten och avlopp görs på ett riktigt sätt. För att undvika installationsfel måste dessa alltid utföras av behörig installatör. Fabrikantens anvisningar för montering liksom de regler som gäller för just dina stadgar ska givetvis också följas. Tänk på att arbetena måste vara fackmannamässigt utförda för att försäkringar ska gälla.

Vid installation av maskiner som ansluts till vatten måste ofta vattnet stängas av i hela fastigheten. Avstängningsventilen är placerad bakom en lucka i badrumstaket. Om du är osäker så kontakta din fastighetsförvaltare.

Tvättmaskin och torktumlare eller kombimaskin
Att placera tvättmaskinen i köket eller annat utrymme där det inte finns golvbrunn är mycket riskabelt ur vattenskadesynpunkt. Det ställer högre krav på att tvättmaskinen hålls under uppsikt. Vissa försäkringar täcker inte den typen av skador som kan uppkomma i dessa fall.

Torktumlare och torkskåp måste vara av kondensmodell. Evakueringstumlare och evakueringstorkskåp som ansluts till frånluftsventil får ej installeras, eftersom dessa sätter igen fläktar och ventilationskanaler med ludd på mycket kort tid.

Diskmaskin
Eluttag finns under diskbänken liksom avsättning för vatten och avlopp.

Avstängningsventilen för vattnet är placerad på diskbänksblandaren. Den ska stå i läge stängd då diskmaskinen inte används.

Information på denna sida är hämtad ur din bopärm.

http://