!

Fyll i det här fältet.

Hämtar...

MENY

SÖK

El, värme, ventilation

Bostaden är utrustad med moderna värme-, vatten- och ventilationssystem. Dessa är i sig energisnåla och miljöanpassade, men du kan också själv påverka både energiförbrukning och kostnader genom de val du gör. Läs gärna mer under fliken "Tips & Svar".

Vägguttag
I lägenheten finns enfas vägguttag för 230V, 50Hz i alla rum. Utöver det finns det ett trefasuttag för 400 V i köket till spisen. Om för många eller strömkrävande apparater ansluts till ett och samma vägguttag kan detta bli överbelastat. Adaptrar som omvandlar ström eller spänning kan även medföra att enskilda vägguttag överbelastas. Försiktighet vid inkoppling av el-armatur köpt i utlandet bör också vidtas. Rådfråga din elhandlare eller fastighetsförvaltare om du är osäker.

Alla eluttag är jordade för att öka säkerheten. Använd därför alltid godkända jordade el-kontakter. Dubbelisolerade apparater, exempelvis elvisp och hårtork, kan också anslutas till jordade uttag. Dessa apparater är märkta med en dubbelkvadrat, ett så kallat Fl-märke.

Hushållsel
Lägenhetens elcentral/elskåp, sitter i hallen. Den är utrustad med automatsäkringar. Om en säkring löser ut, ska du ta reda på orsaken innan säkringen slås på igen. I el-centralen sitter också en jordfelsbrytare som bryter strömmen om det uppstår ett jordfel i någon elektrisk apparat. Samtliga eluttag är kopplade till en jordfelsbrytare. Kyl och frys är anslutna till en separat brytare.

Lägenhetens elmätare samt husets huvudsäkringarna sitter i elskåp som är placerat i trapphuset. Kontakta fastighetsförvaltaren om du önskar läsa av din mätarställning.

Badrummen är utrustade med elburen komfortvärme som regleras på termostat på väggen.

Uppvärmning
Rumstemperaturen regleras med termostatventiler som är placerade på radiatorerna. Dessa är förinställda för att ge en rumstemperatur på cirka
21 °C. Det är viktigt att termostaten inte täcks över. Kontakta fastighetsägaren om radiatorerna behöver justeras. Lufta inte ett vattenburet värmesystem på egen hand då detta kan sätta hela husets värmesystem ur balans. Något som man däremot kan göra själv är att "motionera" radiatorerna genom att vrida på reglaget. På det viset kan de komma igång.

Det finns en "lucka" under en del radiatorer som kan öppnas och stängas. Kolla den först om du finner inomhustemperaturen för varm eller kall.

 

Golvvärme
I vår fastighet har vi golvvärme i badrummen. Det finns två olika termostater för att sköta dessa. Har du tappat bort instruktionerna kan du klicka på dokumenten längst ner på sidan för att ladda hem nya.

Vatten
Bostaden är ansluten till vatten och avlopp för egen tvätt- och diskmaskin. Om bostaden råkar ut för en vattenskada ska vattnet stängas av omedelbart. Detta görs i en lucka i badrumstaket.

Ventilationssystemet
I bostaden fungerar det i princip så att en frånluftsfläkt suger ut luften från badrum, wc, kök och förråd och ersättningsluft tas in i bostaden via tilluftsdon i sov- och vardagsrum.

Ventilationssystemet är utrustat med utetemperaturreglering. Det innebär att luftomsättningen minskar något om det är kallt ute, vilket också minskar risken för kalldrag vid tilluftsdonen under fönstren.

Tilluftsdonen, som är placerade bakom radiatorerna, är utrustade med ett löstagbart renandefilter. Filtret fångar upp medelstora och grövre partiklar som exempelvis pollen. Instruktioner för hur filtret byts och var nya filter finns att köpa framgår av bifogade bruksanvisning. Det bör bytas vartannat år och rengöras med jämna intervaller genom dammsugning. Tilluftsdonet kan kompletteras med ett kolfilter som även fångar upp t. ex. avgaser. Ändra inte inställningen av ventilerna, då det kan rubba hela ventilationssystemets funktion. Ett hus med ventilationssystem i obalans kan ger ökade uppvärmningskostnader och i värsta fall fukt- och mögelskador.

Dags att byta filer?
Att byta filter handlar om att säkerställa en väl fungerande ventilation i vår fastighet. Styrelsen har beslutat att bytet ska utföras årligen i föreningens regi eftersom filtren påverkar fastighetens inomhusmiljö, både i din egen lägenhet men också i övriga lägenheter i samma trapphus. För optimal funktion är det alltså viktigt att alla filter byts.

Föreningen står för kostnaden och medlemmen betalar inget vid bytestillfället. Detta underhåll sker med jämna mellanrum (1 - 2 år) och vi anlitar ett företag som är experter på detta. Mer information lämnas till medlemmarna i god tid innan bytet ska ske.

 

Matlagning och vädring
Vid matlagning kan frånluftsflödet i köket ökas genom forcering på spiskåpan. Fettfiltret i spiskåpan måste rengöras med jämna mellanrum för att luftflödet inte ska försämras. Om behov finns att vädra efter matlagning så nås bästa effekt om intilliggande rums fönster öppnas. Om fönster i köket öppnas kan förorenad luft ledas in i andra delar av lägenheten.

Kondens på energifönster
Fönster med god isoleringsförmåga (lågt U-värde) kan under klara nätter få kondens på ytterrutans utsida. Orsaken är att glasets utsida ibland blir kallare än uteluften, på samma sätt som framrutan på en bil kan få rimfrost. Kondensen brukar begränsas till fönstrets nederkant och bara uppträda under tidiga morgontimmar, framförallt under senhösten. Sådan kondens är ofarlig och ger inte upphov till skador på fönstret, utan visar snarare att det fungerar. Kondensen brukar försvinna så snart uteluften blir varmare.

Brandvarnare
Brandvarnaren är monterad utanför sovrum, normalt i hall. Batteribyten i brandvarnare görs av respektive lägenhetsinnehavare.


Avloppsinformation

Vi har fått frågor om avloppet från några medlemmar och vi vill därför informera om att vi har haft experter på plats för att undersöka avloppsstammarna. Experterna låter meddela att våra stammar är i utomordentligt skick och att vi inte behöver åtgärda stammarna annat än i linje med vår underhållsplan. Eventuella stopp eller fel som uppstår sker oftast lokalt i lägenheterna. Vid problem kontaktar man därför Fastighetsägarna via en vanlig felanmälan.


Regelbunden rengöring

Vissa specifika delar av din lägenhet behöver rengöras regelbundet för att de ska fungera. Beroende på hur du nyttjar din lägenhet kan dessa behöva rengöras allt från en gång i veckan till en gång om året.

• Tvätta rent fettfiltret i spiskåpan.
• Dammsug tilluftsdon.
• Frosta av frysen.
• Rensa golvbrunnen och vattenlåset.
• Rensa filter och silar i tvättmaskin och torktumlare.

Klicka på dokumentet nedan för att ta del av mer detaljerad information och tips om städning, rengöring, underhåll och tvätt av din bostadsrätt

Dokument

t2digitemp.pdf 2013-09-12
T2DigiTemp_Plus.pdf 2013-09-12
Rengring.pdf 2013-09-12
http://