!

Fyll i det här fältet.

Hämtar...

MENY

SÖK

Området

Information om nybyggnation i vårt område


2016-09-11

Arbetet med att få klart Brohuset pågår för fullt. Det ser även ut som att förberedande arbete med Kajen 6 har startat? Bergshusen börjar också bli klart. Men vad händer i med fotbollsplanen i kurvan i Sjöviksbacken samt uppe på höjden?

 

2014-02-03

Nu lägger man på taket på Kajen 4.
Inflyttning börjar på Sjöviksvägen 71 den 5 februari och kommer att pågå till juli.

Vägen mellan Kajen 3 och 4 kommer att ställas i ordning i sommar när ställningen runt höghuset är riven.

Schaktning för bottenplatta till Bergshus 2 pågår och påbörjas för Kajen 5 i dagarna.

Brohuset är planerat starta efter årsskiftet.

Fler bryggor är planerade, men när är inte fastställt. En del av kajen återstår att renovera. Skjulet vid Årstabron ska rivas under mars/april.

Parkering för boende i Kajen 4 blir runt om i befintliga garage tills Bergrummen blir klara, vilket planeras till halvårsskiftet 2015.


2013-05-12

Lågdelarna mot Bergshuset och gränden mot Kajen 5 blir klart under vecka 28. Där påbörjas takarbetena på trapphus 4 runt vecka 24. Trapphus 5 har fått tak. Fasadarbeten med plåt pågår mot Sjöviksbacken och på innergården.
Ställningsarbeten pågår på trapphus 6.
Gipsarbeten pågår i trapphus 5 och i princip hela källaren är färdiggipsad.
Bemanningen idag är: stomme 21, inredning 10 och tak och fasad 12 hantverkare. Därutöver 10 installatörer och 10 tjänstemän.

Bygget kommer vara stängt för semester veckorna 29-31, förutom demontering av 2 kranar samt höjning av den stora kranen.

I bergrummet pågår fortfarande rivning av de gamla delarna.

Kajarbetet har tagit längre tid än planerat på grund av komplicerade dykarbeten.

2012-11-02
Diket som grävs är en dagvattenledning som flyttas. Den ligger idag under det som kommer bli Kajen 5. Den löper från Stockholm Vattens anläggning i berget till sjön. Där mynnar den ut under vattennivån.

Sprängningar har utförts dels för dagvattenledningen, men också i bergrummen där man bl a sprängt gamla hissar.

Som mest kommer man vara cirka 12 tjänstemän och cirka 35 hantverkare. I slutet av januari 2013 hoppas man vara uppe på plan 8 där det blir tak på trapphus 5. I trapphus 6 fortsätter arbetena till senhösten 2013.

Den stora kranen har en krokhöjd på 82 m och en armlängd på 45 m. Den orkar lyfta 7 800 kg!
En bygghiss är monterad mot Sjöviksbacken och den kommer att följa med hela vägen upp till toppen. Man räknar med att montera ytterligare en hiss som kommer stå vid väggen mot vattnet.

Sprängning av berget är klart. Det pågår också förstärkningar och sanering inne i berget.

Rivning av den gamla kajen är klart fram till skjulet. Ytterligare 15 m kommer att rivas efter årsskiftet. Arbetet kommer att pågå till maj månad 2013.


 

Allmänt
Stockholm växer och vid Liljeholmskajen skapas en levande stadsdel med mångfald; bostäder för 7000 människor motsvarande 2500 lägenheter. I området kommer också arbetsplatser för lika många människor att finnas. Dessutom projekteras restauranger, promenadstråk, lokaler för samhälls- och kommersiell service samt platser för motion och rekreation. Med Liljeholmskajen byggs åter stad i klassisk mening vilket präglas av nytänkande och variation.

Kommunikationer
Kommunikationsmässigt kommer området att vara välförsörjt. Tvärbanan går genom området med station Årstadal. Stationen efter Årstadal är Liljeholmen som är en av Stockholms största knutpunkter för kollektivtrafik, med tunnelbana och bussar. Den nya Årstabron kommer också att ge en gång och cykelväg till Södermalm. En ny pendeltågsstation ska byggas i Årstaberg. Med bil är det bara några minuter till Essingeleden eller Södertäljevägen.

Kollektivtrafiken i Stockholm trafikeras av Storstockholms Lokaltrafik, SL. Tidtabeller och ytterligare information fås på Internet www.sl.se eller trafikinformation ges på telefon 08-600 10 00 dygnet runt alla dagar.
Tågtrafiken till och från Stockholm trafikeras främst av SJ. Mer information finner du på Internet, www.sj.se eller på telefon 0771- 75 75 75

Arlanda flygplats är belägen ca 45 km från Stockholm. Mer information finns på Internet www.Ifv.se eller på telefon 08-797 60 00.

Service, kultur och fritid
På Liljeholmskajen kommer innerstadens fördelar som närhet till service och arbetsplatser kombineras med ytterstadens närhet till grönområden och rekreation. Kajen i området kommer att rustas upp och bli ett trevligt promenadstråk som fortsätter till fina strövområden runt Årstaviken. I närområdet finns också sjön Trekanten med badmöjligheter. Ligger i närhet till Södermalm med charmiga småbutiker samt större affärskomplex. Södermalm har ett stort utbud av restauranger och pubar. Kv Vinodlaren ligger centralt i det nya området Liljeholmskajen. Butikslokaler kommer att finnas i husens markplan längs med huvudgator och gårdsgatan från tvärbanans hållplats, Årstadal, och till det nya torget. Liljeholmstorget håller på att omvandlas till ett nytt och modernt torg med specialbutiker, livsmedel, post, bank apotek m m. I Kungens kurva finns flera stora livsmedelsaffärer samt diverse specialbutiker såsom möbelvaruhus, byggvaruhus m m. Avstånd ca 10 minuter med bil.

Förskolor och skolor
För tillfället finns det flera förskolor och skolor i Årstadal. I området ligger även flera praktiska gymnasium. Det håller på att byggas en ny skola vid Årstaberg som främst ska bli en låg – och mellanstadieskola, men även ett högstadium vilket saknas i vårt område. För mer information om daghem och skolor kontakta Stockholms kommun/Liljeholmens stadsdelsförvaltning tel vx 08-508 22 000.

Information på Internet:
www.sbk.stockholm.se
www.liljeholmen.stockholm.se

http://